Firma STYROBUD-GÓRNO Radomski Piotr realizuje projekt przy wsparciu Funduszy Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP 

Tytuł Projektu: „Wzrost rozpoznawalności marki STYROBUD GÓRNO na rynkach europejskich dzięki udziałowi w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia.” (POPW.01.02.00-18-0030/18)

Cele Projektu i planowane efekty

Celem projektu jest ekspansja marki Styrobud Górno na rynki Francji oraz Niemiec. Ma ona doprowadzić do wypracowania ugruntowanej pozycji przedsiębiorstwa oraz do zwiększenia rozpoznawalności na tych rynkach. Analiza obecnych wyników sprzedażowych wskazuje na potencjał jaki niesie ze sobą rozwój na wybranych rynkach. Wzrost przychodów z eksportu wzrasta w ekspresowym tempie, dodatkowo innowacyjność produktów oraz światowy trend związany z prowadzeniem zdrowego trybu życia wzmacniają zainteresowanie produktami Beneficjenta. W związku z tym realizowane są inwestycje związane z halą produkcyjną i magazynową, które stanowią ważne elementy składowe planów ekspansji. Po wdrożeniu modelu internacjonalizacji firma będzie posiadać stałych dystrybutorów pełnej gamy swoich produktów na wybranych rynkach, jej działania marketingowe ukierunkowane będą na dalszy rozwój na kolejnych rynkach zagranicznych. Udział sprzedaży eksportowej zdecydowanie wzrośnie i pozwoli na dużo szybszy rozwój niż obecnie.

Wartość Projektu: 777 971,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 548 335,00 PLN